onsdag 30 april 2014

En röst mer eller mindre


Färdtjänst ska motsvara kollektivtrafik och jag använder det verkligen så. Jag är och vill vara en aktiv och engagerad samhällsmedborgare, tack vare färdtjänst kan jag vara det. Det är så jag tar mig fram, mitt fortskaffningsmedel i vardagen. Färdtjänsttaxin är också  min naturliga lösning när jag är osäker på terrängen. Hur var det med den där trottoarkanten, tar jag mig ner på egen hand utan att riskera att falla? Undra om det är plogat? Blockerar snövallen uppfarten på andra sidan övergångsstället? Bäst att ta färdtjänst även om det bara är runt gathörnet.

En färdtjänstresa inom Umeå centrum kostar sedan en tid tillbaka 36 kronor och innan årsskiftet 2014 kommer avgiften med all sannolikhet att höjas till 40 kronor per enkel resa. Kommunen behöver spara och alla nämnder måste se om sin pennigapåse. och jag ser framför mig hur mitt liv reduceras.

Här om dagen åkte jag sex resor på en dag, allt under etiketten fritid. Jag hörde på en vän som hade ett föredrag sedan deltog jag i aktiviteter som anordnades av föreningar jag är med i. 36x6=216 kr. 6 resor blir det inte så ofta men en vanlig dag innehåller allt som oftast fyra resor 36x4=144kr. i de 144 kronorna igår resa till arbetet och någon aktivitet på kvällen med kompisar eller föreningar.

Kanske någon som läser det här nu, vill tipsa mig om att det finns arbetsresekort, där du likt busskort betalar en summa och sedan kan åka ett bestämt antal resor. Tack, jag vet men med arbetsresekortet kan du enbart åka mellan hemadressen och en bestämd arbetsplats. För mig ser det dock ut som för många på dagens arbetsmarknad, min dag kan börja på ett ställe men avslutas på ett annat. Så därför har jag inget.

Färdtjänst ska motsvara kollektivtrafik, vad kostar en enkel biljett på bussen idag?
Det finns ett arbetsresekort som betalas per månad via faktura kan detta månadskort också innefatta fritidsresorna? Systemet finns redan så det borde inte kräva så mycket mer administrativa resurser och det skulle kännas skönt att slippa hantera pengar där i bilen.
Kostar det för resenärer i kollektivtrafiken när de missar bussen? Från och med november 2013 tar Umeå kommun ut en avgift av den som missar sin färdtjänstbil. Avgiften motsvarar dubbel egenavgift. Så står det: Kom ihåg att avbeställa resor du inte tänker genomföra.

Jag vill inte prioritera bort mitt engagemang det är engagemanget som ger mig livsglädje och energi men kanske måste jag rätta mig efter plånboken.
Utan att veta om det naggar kommunen på min medborgerliga och demokratiska rätt att vara delaktigt.
Camilla Björnehall