Nätverket unga vuxna

Syftet med Nätverk Unga vuxna är att skapa möjligheter att diskutera och utbyta tankar med varandra. Nätverket arbetar för att stödja varandra och att visa på samhällets möjligheter. Strävan är också att vara dialogpartner i samtal och diskussioner kring frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättningar.