onsdag 1 oktober 2014

Socialdemokraterna och Miljöpartiet lanserar anställningsformen Flexjobb på den svenska arbetsmarknaden

Arbeta 100 procent av din förmåga, få 100 procent lön.

Läs mer på Neuroförbundets hemsida
 http://www.neuroforbundet.se/nyheter/neuroforbundet-mojliggor-en-flexiblare-arbetsmarknad-/

Frågan är: Hur många kommer att komma igenom nålsögat och bli berättigad möjligheten att söka Flexjobb?

Kommer Flexjobbreformen att ersätta lönebidraget som det ser ut idag?

kommer den årliga uppföljningen av arbetsförmågan, i dialog mellan arbetstagaren, arbetsgivaren, fackförbund, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och mot en medicinsk bakgrund, att ge den anställde arbetsro?
//Camilla Björnehall