Om oss

Normiologi är ett rum utan väggar och tak, oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.
Bloggen startades av Nätverket unga vuxna, en del av funktionshinderrörelsen i Västerbotten men har skribenter från samhällets alla hörn och kanter. Gemensamt för personerna som skriver är ett intresse att reflektera kring samhället, dess normer och strukturer.

Vi vill att bloggen ska vara ett levande och dynamiskt forum, därför kommer den alltid att vara under utveckling i samspel med skribenter och läsare.

Vi som bloggar är:
Camilla BjörnehallSophie Karlsson

Marlene BergqvistSara Ahlberg

Malin Lindgren

Anders Öhberg

Elly Edlund

Erik Nyström